Warsztaty UX

Celem warsztatów jest zebranie jak największej ilości informacji od zespołu Klienta, które będą pomocne w procesie projektowych, np.: obawy użytkowników, kontekst korzystania z produktu, oczekiwania, obecnie napotykane problemy. To również moment na poznanie perspektywy Klienta, jego wcześniejszych doświadczeń, oczekiwań, ograniczeń, planów rozwoju produktu w przyszłości.

W zależności od charakterystyki projektu, w warsztatach UX mogą uczestniczyć osoby pełniące różne funkcje, nie tylko właściciele produktu czy kadra menadżerska. Wiele o użytkownikach można dowiedzieć się na przykład od sprzedawców, specjalistów z działu marketingu czy osób obsługujących zapytania telefoniczne lub mailowe.

Techniki i metody wykorzystywane podczas warsztatów UX

Business Model Canvas

Narzędzie pomagające w zbudowaniu modelu biznesowego. Schemat modelu biznesowego składa się z dziewięciu bloków reprezentujących różne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa: segmentacja klientów, propozycja wartości, kanały, relacje z klientami, struktura przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe czynności, kluczowi partnerzy, struktura kosztów.
W miarę potrzeb narzędzie to może być modyfikowane o różne pozycje lub zastąpione innym canvasem, np. Value Proposition Canvas.

Wywiady z interesariuszami

Interesariusze są idealnym źródłem informacji o rynku, specyfice danej branży, ograniczeń. To oni będą wpływać w znacznym stopniu na docelowy kształt produktu.

Proto - persony

Główne korzyści z tworzenia proto-person: podobne spojrzenie całego zespołu na klienta, projektowanie zorientowane na użytkownika, członkowie zespołu będą bardziej skoncentrowani na potrzebach odbiorcy.

Customer - Problem - Solution

Podział grupy docelowej na segmenty, wraz z przypisaniem problemów dotyczących danej grupy oraz pomysłów na ich rozwiązanie. Wnioski posłużą do lepszego zrozumienia użytkowników końcowych oraz zaproponowania odpowiednich funkcjonalności.

Customer Journey

Odzwierciedlenie ścieżki użytkowników korzystających z naszych produktów w celu wykrycia miejsc potencjalnych problemów oraz obszarów do usprawnień, zrozumienia sposobu zachowania użytkowników oraz kontekstu korzystania z produktu.

Design Studio

Kreatywny warsztat - współprojektowanie kluczowych ekranów wraz z Klientem. Takie podejście pozwala już na samym początku zwalidować pewne pomysły i kierunki. Makiety UX stworzone na tym etapie nie są jeszcze zobowiązujące, służą jednak jako baza do kolejnych etapów projektowania produktu.

Korzyści z przeprowadzenia warsztatów UX

Dobrze przeprowadzone warsztaty przy dobraniu odpowiednich narzędzie pozwalają na:

Projektowanie zorientowane na użytkownika
Większe zaangażowanie Klienta w proces projektowy już od samego początku
Lepsze zrozumienie decyzji projektowych podejmowanych w późniejszych etapach
Wykrycie potencjalnych zagrożeń, problemów oraz ich wczesne wyeliminowanie

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Zostaw swoje dane lub napisz na office@overlap.studio, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Dziękujemy! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i niebawem się odezwiemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Psst: Nikomu nie udostępnimy Twoich danych. Zresztą sprawdź naszą politykę prywatności.