Badania UX

Najlepszym źródłem pozyskania informacji o użytkownikach są sami użytkownicy. :) Jakość pozyskanych danych zależy oczywiście od tego, czy badania zostaną odpowiednio przeprowadzone. Nieodpowiednio zadane pytanie lub ułożony scenariusz może zasugerować użytkownikowi daną odpowiedź, lub zakłamać wnioski z badania.

Często opinie deklarowane przez respondentów różnią się od tego, co tak naprawdę myślą o danym zagadnieniu. Może to wynikać z faktu, że ogrom procesów myślowych odbywa się w podświadomości. Zadaniem badacza jest ich wydobycie.

Więcej o badaniach UX: Czym są badania UX i kiedy warto je przeprowadzić.

Badania mogą przyjąć różną formę

Wywiady pogłębione (IDI)

Wywiady z reprezentantami grupy docelowej na podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza. Ich celem jest głębokie zrozumienie modelu mentalnego użytkowników oraz wydobycie insightów, które pozwolą na optymalizację lub zaprojektowanie użytecznego i atrakcyjnego produktu. Metoda pozyskiwania danych jakościowych, odpowiadających m.in. na pytania "jak?", "dlaczego?".

Testy A/B

Metoda badawcza polegająca na porównaniu dwóch wersji strony internetowej lub aplikacji w celu wybrania tej wersji, która lepiej spełnia stawiane przed nią zadania.

Badania ilościowe

Badania ilościowe nakierowane są na wielkość oraz skalę występowania pewnych zjawisk i rozpoznania trendów. Pozwalają na przebadanie większej ilości osób w danym czasie, niż wywiady pogłębione. Pozwalają uzyskać odpowiedzi na pytania "ile?", np. "Ile osób ocenia daną stronę jako atrakcyjną?".

Testy użyteczności

Badania UX przeprowadzane w celu oceny produktu poprzez testowanie go na przyszłych użytkownikach, zgodnie z wcześniej opracowanym scenariuszem. Pozwalają sprawdzić, w jakim stopniu dane rozwiązanie jest zrozumiałe, łatwe do nauczenia, użyteczne. Metoda ta często jest rozszerzona o wywiady pogłębione.

Eyetracking

Technika śledzenia ruchu gałek ocznych umożliwiająca precyzyjnie określić, na jaki element osoba badana zwraca uwagę, w jakiej kolejności skanuje wzrokiem poszczególne obszary na ekranie oraz jak długo zatrzymuje na nich wzrok.

Warsztaty

Zaletą warsztatów jest duża możliwość elastyczności ich przebiegu oraz moderacja w trakcie, w zależności od zachowania badanych. Mogą przyjąć bardzo różną formę i łączyć kilka narzędzi, np. studio kreatywne, card sorting, wywiad, grupa fokusowa.

Przeprowadzenie badania - przygotowanie

Badania UX w postaci testów użytecznosci wymagają solidnego przygotowania, by wnioski z nich były miarodajne.

Opracowanie charakterystyki grupy docelowej i dobranie odpowiadających jej reprezentantów
Przygotowanie listy pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedzi. Stworzenie scenariusza badania.
Przeprowadzenie badania.
Uporządkowanie zebranych danych, ich analiza oraz opracowanie wniosków.

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc

Zostaw swoje dane lub napisz na office@overlap.studio, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Dziękujemy! Otrzymaliśmy Twoją wiadomość i niebawem się odezwiemy!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Psst: Nikomu nie udostępnimy Twoich danych. Zresztą sprawdź naszą politykę prywatności.